SNEDSTED HALLENS BESTYRELSE

Formand Poul N Larsen 40425029
Næstformand Flemming Nielsen 20296283
Sekretær Morten Krabbe 29672765
Medlem Per Leegaard  
Medlem Jens Chr. Jensen 22570826
Medlem Steen Sørensen 25169212
Medlem Kirsten Yde 51246642
VALG TIL BESTYRELSEN
Snedsted Hallens bestyrelse består af 7 medlemmer. Man vælges for 2 år. 3-4 er på valg hvert år.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen som afholdes senest den 15/3 hvert år.
Alle med indskudsbevis har mulighed for at stille op til bestyrelsen.
Indskudsbevis kan erhverves ved henvendelse til halinspektøren.
Snedsted Hallen | Øster Alle 10 | 7752 Snedsted | Telefon: 97 93 44 90