SNEDSTED HALLENS BESTYRELSE

Formand Poul Nørgård Larsen 97934229
Næstformand Morten Krabbe 29672765
Medlem Heine Madsen 91520183
Medlem Christian Andersen 24453696
Medlem Jens Christian Jensen 22570826
Medlem Steen Sørensen 97934860
Medlem Kirsten Yde 97934158
VALG TIL BESTYRELSEN
Snedsted Hallens bestyrelse består af 7 medlemmer.

Man vælges for 2 år. 3-4 er på valg hvert år.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen som afholdes senest den 15/3 hvert år.

Alle med indskudsbevis har mulighed for at stille op til bestyrelsen. Indskudsbevis kan erhverves ved henvendelse til halinspektøren.
Snedsted Hallen | Øster Alle 10 | 7752 Snedsted | Telefon: 97 93 44 90